Dialogue – Xu Jin Exhibition


2018-11-28

 

Academic Host:

Zheng Shengtian

 

Artistic Director:

Zhu Dake

 

Curator:

Yan Junfeng

 

Assistant to Curator:

Shan Hao

 

Time:

7 November 2018 – 18 November 2018

 

Location:

No. 2 and No. 3 Halls