Zhejiang Calligraphy Award-Sha Menghai Award -- The Eleventh Zhejiang Calligraphy and Seal Cutting Exhibition


2023-01-16
Time: 13 January - 8 February, 2023
Location: Gallery 1 and 4
Some of the works:
Sha Menghai Award: LUO Wei, Huzhou
Excellence Award: JIN Yi, Jinhua
Excellence Award: ZHANG Ziyin, Hangzhou
Excellence Award: HOU Hairong, Taizhou
Excellence Award: ZHANG Hong, Shaoxing
Excellence Award: HE Yangzheng, Jinhua
Excellence Award: ZHANG Linzhong, Taizhou
Excellence Award: LV Ke, Ningbo
Excellence Award: WANG Hanjie, Ningbo
Excellence Award: ZHANG Zhongzhi, Hangzhou
Excellence Award: QU Zhuangling, Ningbo
Excellence Award: REN Yu, Jiaxing
Excellence Award: JIN Bo, Ningbo, Seal cutting
Excellence Award: WANG Lusheng, Hangzhou, Seal cutting
Excellence Award: ZHENG Daojun, Hangzhou, Seal cutting